Vad krävs?

Dessa saker måste du ha för att vara med:

• Skridskor
• Hjälm med galler

Om du saknar hjälm och/eller skridskor så har vi som du kan få låna!
Maila gärna innan och berätta att du vill låna!

Bandy- o Skridskokul kostar 250 kr för barn och år. Betalas till EBS Plusgirokonto 67 65 07 – 7 eller Bankgiro 120 – 8503

För mer information besök http://www.svenskalag.se/ebsBandyskoj