Vad krävs?

Dessa saker måste du ha för att vara med:

• Skridskor
• Hjälm (gärna med galler)
• Klubba
• Halsskydd

Utrustning finns att låna på plats för den som saknar, skridskor från storlek 31 till storlek 38.

Skridskokul kostar 500:- per barn och säsong.

Vi kommer ha en gemensam avslutning i början av mars.