Vad krävs?

Det är bra om du har egna skridskor och hjälm. Om du inte har det så är det inga problem, Vi har grejer för utlåning. Ta kontakt med en funktionär när du kommer till vallen så hjälper vi dig med grejer.

Skridskokul Grängesberg utrustning

Detta är helt Gratis!!!