För vem?

Skridskokul riktar sig främst till flickor och pojkar 5-6 år men även äldre barn som vill lära sig åka skridskor är välkomna. Skridskokul passar alla som vill lära sig åka skridskor. Det passar också för dig som redan lärt dig åka lite och som vill bli ännu bättre skridskoåkare. Du får dessutom prova spela med klubba och boll och testa på bandy. Gruppindelning sker på plats vid varje träningstillfälle. Huvudsaken är att alla ska trivas, träffa nya kompisar och bli duktiga skridskoåkare.

De som vill fortsätta spela bandy efter Skridskokul är välkomna i Gustavsbergs Bandys ungdomslag.