När och var?

Vi börjar lördagen 22/10 kl 09:50 i ICA Arena (Kuben) ute på bandybanan