Integritetspolicy

Skridskokul.se ägs av Svenska Bandyförbundet, 818500-2733 (Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm). men det är i första hand bandyföreningen som anordnar Skridskokul på din ort som är ansvarigt för behandlingen av din personliga information, och för att hålla den säker. Vi vidtar naturligtvis lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga uppgifter på bästa sätt, som exempelvis brandväggar, kryptering och åtkomstkontroll till våra lokaler och filer. Samtliga bandyföreningar är anslutna till RF (Riksidrottsförbundet) och värnar om din personliga integritet. Vi arbetar utifrån gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Om GDPR

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla.

Den innebär i korthet

Det viktigaste med den nya lagen är att du får ökade rättigheter till dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Vad som avses med en personuppgift är en uppgift som kan identifiera en individ, som till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, lokaliseringsuppgift, nätidentifierare, bilder eller videofilmer.

Vad är en behandling av en personuppgift?

Varje åtgärd eller kombination av åtgärder som utförs med personuppgifter är att anse som en behandling. Exempel på behandlingar av personuppgifter som bandyföreningarna gör är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, läsning samt användning. Begränsning, radering eller förstöring är andra exempel som också utgör behandlingar.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast med tredje part om du gett oss tillåtelse att göra det, alternativt av juridiska skäl. Exempel på tredje part kan vara försäkringsbolag. Vi behöver också ge viss tillgång till uppgifterna till de som utvecklar och underhåller skridskokul.se – Markant Reklambyrå AB. Dessa tredje parter som vi delar dina uppgifter med är skyldiga och bundna till samma lagar och förordningar som bandyföreningen på din ort. Detta för att hålla dina uppgifter säkra samt för att endast använda dessa uppgifter för att uppfylla den tjänst de tillhandahåller genom oss. Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har inrättat säkerhetsrutiner, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi brandväggar och antivirusprogram för att förhindra intrång. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad.

Skridskokuls webbplats använder sig av av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. Det gör att den information du skickar via våra webbformulär krypteras och förblir privat.

Vilken data vi samlar in och hur den används:

Via kontaktformulär på www.skridskokul.se samlar vi in personlig data om det är så att du vill göra en ansökan för ditt barn. Vilka uppgifter som behövs varierar beroende på ansvarande bandyförening men det kan handla om följande uppgifter:

Vi använder de här uppgifterna för att svara på din förfrågan och för att kontakta dig med information om skridskoskolan. Du kan också bli kontaktad för att svara på enkäter om hur du upplevde skridskoskolan. Dina uppgifter kan komma att läggas in i bandyföreningens administrationssystem IdrottOnline (se mer information på www.idrottonline.se).

Personnummer och kontaktuppgifter behövs dessutom av följande orsaker:

  1. Idrottens administrativa system IdrottOnline är uppbyggt med att föreningar ska ha medlemmar/deltagare. Barn bör inte kunna bli medlem/deltagare utan att identifierad vårdnadshavare finns.
  2. Om något händer barnet (försäkring/krishantering) vill vi säkerställa direkt i systemet att man kan få tag på en vuxen vårdnadshavare.

Hur länge uppgifterna sparas varierar bland bandyföreningarna. Se din bandyförenings specifika integritetspolicy för mer information. Uppgifterna från kontaktformuläret lämnas aldrig vidare till tredje part om vi inte fått ditt godkännande.

I vissa fall används kontaktformulär på bandyföreningens egna webbplats för att göra anmälan. Vi hänvisar då till den aktuella webbplatsen för mer information.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter om vi behandlar dina personuppgifter:

Inbäddat innehåll

Vissa artiklar på vår webbplats innehåller inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.) från Facebook. Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion.

Policy för cookies

En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. Detta används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner, såsom inloggning och att minnas vad du gjorde senast du besökte webbplatsen. På denna webbplats, använder vi cookies från för att förbättra din användarupplevelse. Du kan inaktivera cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare.

Google Analytics

På skridskokul.se används cookies från Google Analytics för att mäta besöksstatistik.

Google Analytics är en webbanalystjänst tillhandahållen av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, vilket är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa webbplatsen analysera hur användare använder sidan. Informationen som genereras av cookien angående ditt användande av webbplatsen kommer överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

På skridskokul.se är IP-anonymiseringen är aktiverad. Det innebär att din IP-adress kommer avkortas inom arean för medlemsstaterna av den Europeiska Unionen eller andra parter till Agreement on the European Economic Area. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen först överföras till en Google-server i USA och avkortas där.

Google kommer använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats, i syfte att utvärdera ditt användande av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsens operatörer och tillhandahålla dem andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändande.

IP-adressen, som din webbläsare förmedlar inom ramen för Google Analytics, kommer inte associeras med någon annan data som innehas av Google. Du kan neka användandet av cookies genom att välja passande inställningar i din webbläsare , vänligen notera dock att om du gör detta kommer du kanske inte ha möjlighet att använda den fulla funktionaliteten av webbplatsen. Du kan också välja bort att spåras av Google Analytics i framtiden genom att ladda ned och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on för din nuvarande webbläsare: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ändringar i integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar kommer att publiceras på denna sida.

Arrangör

Svenska Bandyförbundet

Skridskokul drivs av bandyföreningar runt om i Sverige, genom ett initiativ från Svenska Bandyförbundet. Syftet är lika enkelt som givet: alla ungar ska ha rätt att lära sig åka skridskor.

Partners

Markant Reklambyr&å

Webbplatsen och övrigt marknadsföringsmaterial är producerat av Markant Reklambyrå.

Har du frågor angående Skridskokul?

Kontakta i första hand din närmaste skridskoskola. Generella frågor är du välkommen att skicka till info@skridskokul.se

Representerar du en bandyförening?

För att ansluta din bandyförening till Skridskokul - kontakta info@skridskokul.se. För hjälp med webben - kontakta webmaster@skridskokul.se. För hjälp med tryckt material - kontakta tryck@skridskokul.se.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Läs vår integritetspolicy