När och var?

Söndagar klockan 09.00-10.00 på Skarpe Nords isbana i Kungälv

Vi startar så snart det blir is på Skarpe Nord
Besök vår hemsida för uppdaterad information