När och var?

Barnen får fika vid olika tillfällen.