För vem?

Bandykul/Skridskokul passar alla som vill lära sig åka skridskor och även för barn som vill lära sig spela bandy. Det passar också för dig som redan lärt dig åka lite och som vill bli ännu bättre skridskoåkare. Vi har 4 gruppindelningar:

Grupp 1 Bandykul pojkar & flickor födda 2012. Denna grupp har dessutom en extra träningstid på onsdagar mellan kl 17.00-18.00 där de som vill träna mer inriktat på bandyövningar är välkomna

Grupp 2 Bandykul pojkar & flickor födda 2013 och yngre.

Grupp 3 och Grupp 4 Skridskokul (enbart skridskoteknik) pojkar & flickor födda 2011 och yngre. Vänder sig till barn som vill lära sig åka skridskor och inte delta i bandyövningar och bandymatcher

Inom respektive grupp delas barnen in i fyra separata grupper vid träningstillfället (blå, röd, gul och grön). Dvs grupperna är inte permanenta utan vi lyssnar till barnens önskemål om grupptillhörighet.

Två av grupperna vänder sig till barn som vill lära sig åka skridskor och inte delta i bandyövningar och bandymatcher (grupp 3 och grupp 4)

Huvudsaken är att alla ska trivas, träffa nya kompisar och bli duktiga skridskoåkare.

Vid frågor, kontakta Mats Billenus 0727-282 353 eller Mattias Hård 0709-280 920.