För vem?

Åldersspannet har tidigare år varit 2-10 år men alla barn är välkomna oavsett ålder och tidigare erfarenhet och kunskap. För de barn som vill addera klubba och boll i leken så har vi Bandykul.

Nässjö IF erbjuder också träning och spel i U-lag från U9 men det är ditt barns önskan och utveckling som väger tyngst.

Särskilt välkommen till dig som tjej! Föreningens ambition är att bygga upp en flickverksamhet från grunden. Med stor respekt för att detta får ta tid så är vår förhoppning att än fler tjejer tar chansen att finna glädjen i att åka skridskor och gemenskapen i lagidrott hos oss i Nässjö IF.