När och var?

Skridskokul startar söndagen den 6 november. Se vidare information på hemsidan.