Vad krävs?

Skridskor och hjälm finns att låna så långt det räcker utan kostnad.

Erbjudande för hushållets alla barn och ungdomar att delta i Skridskokul under ca 10 tillfällen för 590 kr. Gäller alla barn i hushållet om man har familjesäsongskort. Utan familjesäsongskort är avgiften 890 kr/barn.