Åka skridskor

En rättighet för varje ungeEn ny säsong av Skridsko- & Bandyskolan börjar närma sig. Det är nu bara någon knapp månad kvar till 2020-21 års upplaga av vår populära aktivitet, numera också är känt under namnet Skridsko- & Bandykul.
Glädjande kan vi notera, att vi även i år har fått möjlighet att boka in oss några söndagar i Från Stan hallen på Spånga IP – vi planerar nu fullt ut för en säsongsuppstart redan i mitten/andra halvan av oktober månad. Håll utkik på vår hemsida för en uppdaterad information om uppstarten av Skridsko- & Bandykul säsongen 2020-21.

Som föregående säsong kommer Skridsko-& Bandykul aktiviteten att äga rum på söndagar, med start inom kort i Från Stan hallen, Spånga IP, mellan kl. 10.00 till 11.00 samt när bandyisen på Spånga IP ligger, preliminärt den 15/11, mellan kl. 09.30 – 11.00, ända fram till månadsskiftet februari-mars 2020, med ett undantag, söndag den 27/12 (julhelgen).

Vi välkomnar flickor och pojkar i alla åldrar till Skridsko- & Bandykul, säsongen 2020-21  Anmälan görs på avsedd blankett som återfinns på vår hemsida www.sbbk.nu

Med tanke på den rådande pandemi Covid´19 – kommer vi, i samband med Skridsko- & Bandykul aktiviteterna, strikt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner, vad gäller antal personer i grupp inne i ishallens omklädningsrum samt dess allmänna ytor. Ytterligare detaljerad information i frågan kommer att publiceras.

Har ni frågor och funderingar kring Skridsko- & Bandykul, kontakta oss på bandykul@sbbk.nu  alternativt
spanga@skridskokul.se eller telefon: 076-265 22 00.
********************************************************************************************************
Skridskokul får du möjlighet att lära dig att åka skridskor. Alla barn kan vara med, oavsett om du är nybörjare, eller om du redan har lärt dig att åka lite. På Bandykul provar du även på klubba och boll. Bandy – en sport för alla.

Vi välkomnar barn i alla åldrar till Skridsko- & Bandykul 2020-21!