Åka skridskor

En rättighet för varje unge

Skridskokul återkommer hösten 2023.

Vill Ditt barn lära sig att åka skridskor?

Anmäl er till Skridskokul.