Vad krävs?

Dessa saker måste du ha för att vara med:

• Skridskor
• Hjälm med visir/galler (godkänd/CE-märkt)

Kostnad

Skridskokul kostar 1100 kr  för hela säsongen, c:a 18 tillfällen. Avgiften inkluderar bandyklubba, träningströja samt medlemskap i IK Tellus Bandy.
Betalning görs till IK Tellus Bandys plusgirokonto i Nordea 63 99 85-1